W sytuacjach gdy:

- odczuwasz nieprzyjemne napięcie psychiczne, lęki, niepokoje, które przeszkadzają ci w normalnym funkcjonowaniu i osiąganiu osobistych i zawodowych celów
- czujesz się zrezygnowany, smutny, nie masz chęci do życia, wszystko widzisz w czarnych barwach, jesteś niezadowolony z siebie
- masz problemy w kontaktach, w relacjach z najbliższymi, czujesz się samotny
- nie radzisz sobie ze stresem, z własnymi emocjami, masz problemy w satysfakcjonującym funkcjonowaniu w pracy lub szkole
- masz problemy z odżywianiem się, poczuciem własnej wartości
- chcesz lepiej poznać siebie, poczuć się bardziej świadomym siebie i własnych mechanizmów psychicznych, wolnym od niepotrzebnych napięć i konfliktów wewnętrznych
- możesz skorzystać z pomocy psychologa lub psychoterapeuty.

Terapia pomoże ci lepiej funkcjonować w rodzinie, w społeczeństwie, pomoże łatwiej radzić sobie z problemami, uświadomić sobie przyczyny objawów trudności, odzyskać radość życia.

Psychoterapia indywidualna odbywa się w formie spotkań w stałych - ustalonych wspólnie z terapeutą - terminach. Czas trwania terapii jest określony w kontrakcie zawieranym między pacjentem a terapeutą. Do udziału w sesjach zapraszamy osoby pełnoletnie, które są niezależne pod względem ekonomicznym.

Sesja dla pacjentów indywidualnych trwa 50 min. Spotkania na ogół odbywają się raz w tygodniu.
Koszt jednego spotkania, to 80-100zł.

Back to Top